Sonolab s.r.o.

Moderní cerebrovaskulární poradna a neurosonologie

MUDr. Dagmar Součková (dříve Sváčková)

mudr-dagmar-souckova-tn
Čeština Angličtina

Promovala na LF MU Brno v r. 1996 a po složení II. atestace se začala věnovat neurologické intenzivní péči a později problematice cévních mozkových příhod a neurosonologie při své práci na Neurologické klinice 1. LF UK v Praze. Na 1. LF působila do r. 2009 také jako odborný asistent, pracovala na klinickém výzkumu a stala se spoluautorkou vědeckých publikací a přednášek. V letech 2010 až 2016 pracovala jako lékař Iktového centra a vedoucí neurosonologické laboratoře nemocnice Chomutov, byla hlavním organizátorem 6 ročníků Neurosonologického interaktivního semináře.
Předmětem jejího zájmu je především cévní neurologie a neurosonologie, v r. 2014 v Římě složila International Certificate in Neurosonology. V r. 2019 se stala členkou Výboru Cerebrovaskulární sekce české neurologické společnosti, kde v současnosti zastává funkci místopředsedkyně pro prevenci.
Jako lékař aktuálně pracuje v Komplexním iktovém centru Nemocnice Na Homolce a ve své ambulantní praxi Sonolab s.r.o.

MUDr. Petra Kešnerová

mudr_petra_kesnerova-tn2
Čeština Angličtina Francouzština

Petra Kešnerová promovala na 2.LF UK v Praze v roce 2005 a již krátce po promoci se ve své klinické praxi začala specializovat na oblast iktové a intenzivní medicíny. Euroatestaci složila v roce 2011. Svou studijní i klinickou praxi získávala mj.na zahraničních pracovištích ve Velké Británii, Francii, Srbsku, Itálii či Maďarsku. Od roku 2014 rozšířila svou praxi o vědeckou činnost a zahájila postgraduální studium na 2.LF UK. Od té doby spolupracovala s mezinárodními týmy v rámci klinického výzkumu např. v Mezinárodním centru klinického výzkumu ICRC při FNUSA v Brně v projektu Neuro, Ústavem klinických neurooborů ÚVN a Komplexním iktovým centrem FN Motol, kde je dodnes členem Cerebrovaskulárního týmu Neurologické kliniky 2.LF UK.
Podílí se rovněž na řešení klinických studií, grantových projektů, i pořádání edukačních programů včetně mezinárodních konferencí, kde pravidelně výsledky své práce prezentuje prostřednictvím autorských vědeckých publikací i přednášek.
Předmětem jejího zájmu je především problematika cévní mozkové příhody se zaměřením na neurosonologii a prevenci cerebrovaskulárních onemocnění. Těmto tématům se kromě své vědecké a klinické práce věnuje i ve své ambulantní praxi Sonolab s.r.o.

MUDr. Eva Wallenfelsová

mudr-eva-wallenfelsova-sonolab
Čeština Angličtina Němčina

V roce 2008 promovala na 1.LF UK v Praze. Od roku 2012 byla zaměstnána v Asklepios Fachklinikum Lübben a Teupitz v Německu, kde se specializovala na neurointenzivní péči, problematiku cévních mozkových příhod, neurosonologii a léčbu roztroušené sklerózy a jiných demyelinizačních onemocnění. 2016 složila atestaci z neurologie. Od roku 2017 pracovala jako vedoucí lékařka oddělení neurologie a časné neurologické rehabilitace v Asklepios Fachklinikum Brandenburg. Současně vedla ambulanci pro roztroušenou sklerózu. V současnosti absolvuje výcvik v nástavbovém oboru algeziologie. Nadále je aktivní v Asklepios Fachklinikum Teupitz a v neurologické praxi Sonolab s.r.o. v Praze.

MUDr. Markéta Buchtelíková

mudr-marketa-buchtelikova-sonolab-ctverec
Čeština Angličtina

Promovala v roce 2012 na 2. lékařské fakultě UK, poté nastoupila na neurologické oddělení Nemocnice na Bulovce. Od roku 2013 působila na Neurologické klinice Fakultní nemocnice v Motole. Pracovala jako externí lékař pro služby na neurologickém oddělení nemocnice Hořovice a nemocnice Mělník. Od roku 2021 je zaměstnána v neurologické praxi Physis a v roce 2022 se stala součástí týmu Sonolab.