Sonolab s.r.o.

Moderní cerebrovaskulární poradna a neurosonologie

MUDr. Dagmar Součková (dříve Sváčková)

MUDr. Dagmar Součková - Sonolab
Čeština Angličtina

Po složení II. atestace se začala věnovat neurologické intenzivní péči a problematice cévních mozkových příhod a neurosonologie. Pracovala na JIP Neurologické kliniky 1. LF UK v Praze, kde působila také jako odborný asistent na 1. LF, pracovala na klinickém výzkumu a stala se spoluautorkou vědeckých publikací a přednášek. V letech 2010 až 2016 pracovala jako lékař Iktového centra a vedoucí neurosonologické laboratoře nemocnice Chomutov.

Předmětem jejího zájmu je především cévní neurologie a neurosonologie, v r. 2014 v Římě složila International Certificate in Neurosonology. Od r. 2019 je členkou Výboru Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti. Jako lékař pracuje v Komplexním iktovém centru Nemocnice Na Homolce a ve své ambulantní praxi Sonolab s.r.o.

MUDr. Petra Kešnerová, Ph.D.

MUDr. Petra Kešnerová
Čeština Angličtina Francouzština

Od studií na 2.LF UK a složení II. atestace v oboru neurologie se ve své klinické praxi specializuje na oblast iktové a intenzivní medicíny se zaměřením na neurosonologii. Studijní i klinickou praxi získávala mj.na zahraničních pracovištích ve Velké Británii, Francii, Srbsku, Itálii či Maďarsku. Na 2.LF UK absolvovala postgraduální studium a je aktivní i ve vědecké a výzkumné oblasti v uvedené problematice. Spolupracuje s mezinárodními týmy v rámci klinického výzkumu, je autorkou vědeckých publikací, přednáší na českých i mezinárodních odborných akcích. V komplexním iktovém centru FN Motol je členkou Cerebrovaskulárního týmu Neurologické kliniky 2.LF UK, kde se podílí na řešení klinických studií, grantů i edukačních programů. Předmětem jejího zájmu je především diagnostika a prevence cerebrovaskulárních onemocnění, které se kromě své vědecké a klinické práce věnuje i ve své ambulantní praxi Sonolab s.r.o.

MUDr. Eva Wallenfelsová

MUDr. Eva Wallenfelsová
Čeština Angličtina Němčina

V roce 2008 promovala na 1.LF UK v Praze. Od roku 2012 byla zaměstnána v Asklepios Fachklinikum Lübben a Teupitz v Německu, kde se specializovala na neurointenzivní péči, problematiku cévních mozkových příhod, neurosonologii a léčbu roztroušené sklerózy a jiných demyelinizačních onemocnění. 2016 složila atestaci z neurologie. Od roku 2017 pracovala jako vedoucí lékařka oddělení neurologie a časné neurologické rehabilitace v Asklepios Fachklinikum Brandenburg. Současně vedla ambulanci pro roztroušenou sklerózu. V současnosti absolvuje výcvik v nástavbovém oboru algeziologie. Nadále je aktivní v Asklepios Fachklinikum Teupitz a v neurologické praxi Sonolab s.r.o. v Praze.

MUDr. Markéta Buchtelíková

MUDr. Markéta Buchtelíková
Čeština Angličtina

Promovala v roce 2012 na 2. lékařské fakultě UK, poté nastoupila na neurologické oddělení Nemocnice na Bulovce. Od roku 2013 působila na Neurologické klinice Fakultní nemocnice v Motole. Pracovala jako externí lékař pro služby na neurologickém oddělení nemocnice Hořovice a nemocnice Mělník. Od roku 2021 je zaměstnána v neurologické praxi Physis a v roce 2022 se stala součástí týmu Sonolab.

MUDr. Jana Bryndová

MUDr. Jana Bryndová
Čeština Angličtina

MUDr. Jana Bryndová promovala v roce 2018 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Poté nastoupila na Neurologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde působí dosud. V roce 2021 úspěšně složila zkoušku z Neurologického kmene. V roce 2023 se stala součástí týmu Sonolab.

MUDr. Kristina Krajsová

MUDr. Kristina Krajsová
Čeština Angličtina

MUDr. Kristina Krajsová vystudovala 1.lékařskou fakultu, promovala v roce 2016. Poté v roce 2017 nastoupila na Neurologické oddělení ON Kladno, kde působí dosud. V roce 2023 se stala součástí týmu Sonolab.

MUDr. Lenka Šeborová

MUDr. Lenka Šeborová - Sonolab
Čeština Angličtina Španělština Slovenština

MUDr. Lenka Šeborová po skončení studia na 3. LF Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006 nastoupila na neurologické oddělení Oblastní nemocnice Příbram. Specializuje se na problematiku cévních mozkových příhod, od roku 2010 pracovala v neurosonografické laboratoři a po vzniku Iktového centra v Příbrami se stala součástí jeho týmu. Aktivně působila i jako lékařka specializované poradny pro cerebrovaskulární onemocnění. V roce 2011 složila atestaci v oboru neurologie a v roce 2019 obdržela licenci v neurosonologii. V současné době pracuje jako neurolog v soukromém rehabilitačním centru Iprea a od září 2023 v ambulantní praxi Sonolab.

MUDr. Michaela Zvěřinová

MUDr. Michaela Zvěřinová - Sonolab
Čeština Angličtina

MUDr. Michaela Zvěřinová promovala v roce 2010 na lékařské fakultě v Plzni. Po třech letech neurologické praxe v nemocnici Hořovice se stala součástí lékařského týmu neurologické kliniky FN Motol, kde působí doposud. Postupně se specializovala na cerebrovaskulární problematiku a studium neurosonologie. Ve FN Motol působila zejména na iktové jednotce, cerebrovaskulární poradně a jako člen vedoucího týmu jednoho z lůžkových oddělení. Je členkou cerebrovaskulárního týmu komplexního iktového centra FN Motol. V roce 2015 složila atestační zkoušku z neurologie. V roce 2023 se stala rovněž součástí týmu Sonolab.