Kurz extrakraniální sonografie – termín konání 18. – 22. 10. 2021

Kurzy probíhají pod záštitou Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti.