Kurz extrakraniální sonografie – termín konání 23. – 27. 11. 2020.

Kurzy probíhají pod záštitou Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti.