Dospělá neurologie

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Oborová zdravotní pojišťovna
RBP
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Pojišťovna VZP, a.s. logo

Dětská neurologie

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Oborová zdravotní pojišťovna
RBP
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Pojišťovna VZP, a.s. logo

Ceník výkonů pro samoplátce

 • Neurologické vyšetření vstupní1000 Kč
 • Neurologické vyšetření kontrolní600 Kč
 • Neurosonologické vyšetření extrakraniální1000 Kč
 • Neurosonologické vyšetření transkraniální1200 Kč
 • Kompletní neurosonologické vyšetření (extra + transkraniální)2000 Kč
 • Injekce i.m., i.d., s.c.80 Kč
 • Provedení léčebného obstřiku / bez ceny medikamentu100 Kč
 • Infuzní terapie / bez ceny medikamentu500 Kč
 • Vyšetření rehabilitačním lékařem1000 Kč
 • Vyšetření dítěte rehabilitačním lékařem800 Kč
 • Kontrolní vyšetření rehabilitačním lékařem500 Kč
 • Provedení UZ kloubu nebo periferního nervového systému300 Kč
 • Kinesiotaping200 Kč
 • Administrativní práce (vystavení posudku, zprávy či potvrzení na žádost pacienta) za 1 stranu A4200 Kč
 • Výpis ze zdravotní dokumentace400 Kč